duminică, 17 martie 2013

Echinocțiul din Primăvară


partea a II.a


Cândva, în vremi tare îndepărtate, trăiau pe aceste meleaguri, oameni frumoși,care primeau Legile Cerului direct în inimă. Se bucurau de măreția Creației, trăind asemeni Ei. Visau în Inima lor, femei și bărbați, visau traiul copiilor lor, și pe cel a copiilor copiilor lor, într-o deplină Armonie. Erau veniți de dincolo de vălul uitării, coborât ca o cortină adâncă, de Marele Potop. Pământul care s-a ridicat primul din ape, prin visarea din Inima lor, a devenit o măreață cetate lângă o strălucitoare și tainică Mare. Și au trecut anii ca și clipe, uscatul s-a transformat în adăpost pentru firul ierbii și a cușmelor munților care s-au ridicat asemeni unei coloane vertebrale și verticale. 
Omenirea renăștea sub privirea plină de bunătate și iubire dar și de speranță, a  dumnezeieștilor făpturi. Un neam frumos și înțelept adunat în jurul Înțeleptelor care îl conducea. Iar copila unei regine, creștea îndrăgită de toți pentru frumusețea, gingășia și înțelepciunea ei. Îndrăgită și de Fiul mărețului Soare. Iar când a fost timpul, a devenit regină, aleasă cu iubire de toți. Dar iernile aspre care veneau asupra supușilor, o îndurerau. Fiul Soarelui a venit intr-una din acele teribile ierni, să o ia cu El, să-i fie Mireasă în Cer. Poporul a rugat-o cu lacrimi amare, să nu plece, să nu îi părăsească. Alături de Ea , îndurau mai parcă mai ușor, asprimea gerului. Iar Hestia, pentru că așa i-a rămas în amintiri numele, l-a rugat pe logodnicul Ei să îi aducă o fârâmă din Focul Tatălui Soare. Să se încălzească cei adăpostiți în peșteri.

Iar Fiul Soarelui se spune că a furat o Flacără din Foc și i-a adus-o Hestiei. I-a dat-o dar a legat-o cu jurământ  să rămână pururi fecioară până la nunta din Cer. Iar Focul să fie păstrat în Vetre rotunde și să fie păzit de a nu se stinge niciodată. Iar cele care îl vor păzi să rămână fecioare. Așa Focul Sacru a fost păzit veacuri de Vestale. Așa, Flacăra Sacră a luminat și încălzit Vetrele caselor, purtat și în inimi.
Poporul a venerat-o pe Hestia care a devenit Zeiță, alături de Fiul Soarelui. Iar oamenii îi păstrau cu iubire pe amândoi,  în flacăra din inimi. Se spune că Focul Sacru din Temple s-a stins de câteva ori, dar câte un fulger a aprins un copac care a devenit torță vie, așa putând să fie readus Focul și în Temple. 
Apoi.... au trecut veacuri. Omenirea s-a transformat. Puterea a revenit bărbaților. Care au ridicat Temple mărețe, au construit cetăți. Au devenit puternici și învățați. Iar un măreț preot, care voia ca neamul lui să nu-și uite menirea divină, a rugat-O pe Zeiță să îi fie îngăduit să transmită Legile frumoase, tuturor, pentru ca oamenii să le cunoască și să le respecte. Iar Zeița i-a spus lui Zamolxis: SCRIE !!! și ele au rămas scrise ... Scrise în amintirea din inimi, scrise de rouă pe zidurile aspre ale munților care au devenit Chip de Carte. Credință păstrată în suflet și inimă de atunci până în veșnicia nostră, religie căreia nu îi mai dăm un nume, pentru că Mânăstirea de tămâie își înalță și acum Ruga către înalturi, cale de mântuire.
Măreția... Măreția puterii a devenit beție sufletească, căreia puțini i-au rezistat. Alte obiceiuri au apărut, alte înțelesuri au fost date vechii înțelepciuni. Dar Înțeleptele și Înțelepții nu au părăsit niciodată pe oamenii care se jucau ca niște copii neascultători. Maturitatea lor îi făcea să se lupte, să se lovească, să se ucidă. Au uitat treptat să mai vorbească cu zeii lor, să-i asculte. I-au uitat. Și înverzirea pe acest ținut, a devenit doar o poveste din Țara tinereții fără bătrânețe și a vieții fără de moarte, trăită cândva....

........ ......... Amintirea cerne în mine rouă scăldându-mi inima. Stâncile care ascund chipurile străbune prind viață. Focul din inimile fiecăruia, a celor de acum, doar FOCUL SACRU din inimi , va putea reaprinde Flacăra Vie care să lumineze iar pământul, Mama noastră divină.
Avem în noi Puterea Iertării și a Vindecării. O avem în inimă, Templu Sacru. O putem reînvia și aievea. Făcând o Vatră sacră, fiecare sau împreună cu cei dragi. Reconstruind-o ca pe un Altar, în fiecare casă. Iar acum, la echinocțiu, afară, în natură. Pietrele... eheeei! Câte povești nu știu ele. Dar, ascultătoare, participă și la spunerea propriilor noastre povești, dacă vrem a le scrie ... înaintașilor noștri. Au nevoie de gândul nostru de iubire. De iertarea inimilor noastre, pentru a se putea și ei ierta, pentru a se elibera din suferința pe care și ei știu că au provocat-o, lăsându-ne-o și nouă povară.

 *    *   *
Iar Cel care a ridicat povara, îndemnându-ne să Îi urmăm exemplul, s-a coborât pe Sine din înaltele ceruri. Iubirea Maicii Sale ne-a dăruit încă odată, Flacăra Credinței în inimi. Fără Iisus Christos, sufletul nostru nu ar mai cunoaște veșnicia cerului, fără Maica Sa, nu am trăi veșnicia Iubirii.
Meleagurile noastre au aspre și minunate trăiri. Purtate încă de flăcări care luminează în adâncul peșterilor. Însăși inima nostră e un asemenea adânc de Taină. Altar de Vie și veșnică rugă!


.................... Se aprinde Flacăra conștiinței în neamurile dintru începuturi ale Planetei. La fel ca și trupul uman, și planeta are meridiane, nadisuri energetice. Care ...au fost distruse. Le putem reface. Pe locurile sacre, unde cei vechi de zile, vorbeau cu dumnezeieștile întrupări, au rămas, SUNT, sanctuare, temple, biserici. Nimic nu s-a pierdut. Sunt încă, păstrătoare de memorii care trebuie însă activate. Iar această sarcină, e a nostră, a celor de acum. Dar ...înțelegând și asumându-ne Sacralitatea Iubirii. Nu ...simplificarea sau graba de a face, oricum, ceva.
Ne putem ajuta de cele mai pure ,,pietre”. Cristalele! Adevărate păstrătoare de informații, adevărate și puternice relee, amplificatoare ale gândurilor dar și stărilor noastre.
Voi continua cu a scrie un scurt ritual pe care îl putem face oricând, dar, mai ales, ACUM, la ECHINOCȚIUL de PRIMĂ_VARĂ. 

                                                                                                          18 martie 2013

Citiți și:Un comentariu:

Voi respecta opiniile fiecăruia. Dar vă rog să aveţi o exprimare decentă. Anonimatul persoanei nu-l exclude pe cel spiritual. Din când in când voi face aici completări la cele publicate pentru a nu interveni în text