vineri, 27 februarie 2015

Mărțișor


Sărbătorile primăverii sunt un bun început în împletirea alb/roșie a funiei timpului, a energiilor feminine/masculine. A Focului Iubirii din Femeie și a albului Înțelepciunii din Bărbat. Roşul, înmiresmare ardentă, stâlp de flacără, ar fi  vitalitatea femeii, iar albul, pur şi rece ca zăpada, ca apele înspumate sau ca norii de pe cer, ar semnifica înţelepciunea bărbatului.

Semnificația împletirii celor două culori s-a pierdut în negurile istoriei. Echilibrul dat de răsucirea lor a rămas, amintirea face parte din noi. Graiul Soarelui și al Lunii s-au împletit pentru totdeauna. Albul din așternutul iernii topit în roșul din iubirea verii. Puterea Perechii care și-a hotărât veșnicia, într-o răsucire de dor. Îngeri statorniciți la porțile Dorului pentru a ne fi chemare apoi tăcere, sfârşindu-se în iubire. Am sărutat uitarea din cer și ea a coborât pe centrul tărâmului, vuind întâi cu o adiere de dor apoi cu o lacrimă  care ne-a învăluit  … Cad lacrimi și stele  din mine și din tine, din cer, în a cere izbânda.

Firul se dăruiește alcătuind fundițe, eternul semn al infinitului din care –cuprins între cer și pămînt, neuitarea cândva ne va șopti, învelind aleanul de veacuri în semnul statorniciei. Albul este viața veșnică însă doar prin iubirea purtată în sângele nostru, care ne încălzește traiul.

Culori primordiale ale vieții ,albul și roșul, găsite în vetrele sacre ale neamurilor de aici. Împreună cu negrul în care și-au tăinuit tăcerea.(ocru-roșu, alb-crem și negru-brun). Vechile practici din temple au trecut în grija cultului din case-de teama celor care au cotropit doar palme de pământ dar nu și țărâna. Glasul tăcerii pe care am fost sortiți să îl păstrăm așa în noi.

Se poartă până când vedem primul pom înflorit. Impreună cu amuleta, care era un ban de aur sau argint, acum însă fiind …aleatorie, se atârna în acel pom pentru a înflori ca el, pentru a avea rod și belșug în viață. Bineînțeles că spunem aceasta (în gând, pentru că rostirea în inimă numai noi a vom ști, așa că nu vor fi piedicile care apar atunci când aud ….alții). Atenție deci, ce alegeți să dăruiți ca ofrandă Pomului Vieții. Această conștientizare transformă un act profan într-unul sacru. Atât de simplu este, dar trebuie făcut din/ cu suflul inimii(suflet).

 Farmecul Jocurilor, Cântecelor, Atitudinilor sunt receptacolele unor  trăiri care duc spre transformări pe participanți. Stăpânirea imenselor energii se face cu truda învățării, practicii și a dăruirii totale. Păstrarea obiceiurilor care au îmbrăcat haine ale timpurilor, cu denumiri schimbate, adaptate este la fel de vie. 
Subconștientul individual, de grup, de neam există. Însă a cere doar revenirea la vechile cutume în detrimenrul celor recent create ( mai ales în ultimii două mii ani), nu este o rezolvare. Conștiința omului modern a suferit modificări înspre adaptarea propriei evoluții. Inainte informațiile au fost ,,scrise” în datini, obiceiuri, legende, mituri, hore și jocuri, porturi și cântece, pe oale și porțile caselor ...
Din Începuturile fără de început, mărțișorul este o dovadă rânduită să ne fie pecete fără de grai, bucuria gândului rostuit în dragoste.

O primavară așa cum o dorim dintotdeauna și poate nu am știut cum să o mărturisim !
 Minunată să fie tuturor!

Danaela

luni, 16 februarie 2015

Sufletul pereche : Yin-yang


Undă sau corpuscul ? Yin sau yang? Răspunsul dat de fizică și de metafizică este asemănător.

"Yin-ul rãmâne ascuns în interior, pentru a acţiona ca un apãrãtor al Yang-ului,
Yang-ul stã în afarã, acţionând ca un servitor al Yin-ului".
                                                                      Zhou Yi ("Transformarea" din dinastia Zhou)
Yin
Yang
Produce formã
Produce energie
Substanţial
Non-substanţial
Coborâre
Urcare
Dedesubt
Deasupra
Inconştient
Conştient
Interior
Exterior

Yin fără Yang nu există. Nicăieri. Fiecare în parte, în proporții diferite, ne conținem în una din cele două aspecte.  Noi vrem să ,,dirijăm” și să le transformăm în putere, considerând că aparținem clar uneia din cele două forme de manifestare cosmică. Bărbații devin mai yin decât femeile și invers ca manifestare umană.

YIN - ceea ce ţine de interior, ceea ce este nemișcat, ascuns vederii, aflat în stare latentă, ceea ce coboară;
YANG - ceea ce ține de exterior, ceea ce este în mișcare, ceea ce se manifestă, ceea ce ascensionează.

 Tot ceea ce este întunecat, ascuns vederii, ceea ce coboară, ceea ce conține, ceea ce se află în stare latentă, receptivitatea, toate acestea au caracter Yin- așa cum este bărbatul în interior, femeia la/în exterior.
Ceea ce este luminos, aflat în exterior, ceea ce urcă, ceea ce este conținut, ceea ce se manifestă, agresivitatea, aceste trăsături au caracter Yang așa cum este femeia în interior, bărbatul la/în exterior.

Evoluția de până acum a fost pentru conștientizarea, accentuarea, cunoașterea și stăpânirea  clară a uneia din cele două forme. Când o putere, când alta. Doar inițiații ajungeau la înțelesuri mai cuprinzătoare. Acum a devenit un fenomen la nivel de mase dar  individual ca devenire.  

Există o stare potențială a materiei, energie nemanifestă, necunoscută , Yin. Transformarea, acțiunea de a-i da strălucire, de a forma ceva, este yang. IN această strălucire EXISTĂ Yin-ul originar. Toate tabelele și clasificările arată fațete doar și nu întregul. A vrea să înțelegi (treptat) rolul pe care am vrut să îl avem în acest joc cosmic este o dovadă că începi să TRĂIEȘTI. Fie că ești în întruparea de acum bărbat sau femeie. Forma nu înseamnă doar un contur vizibil ci cuprinde în ea și o esență care așteaptă să fie cunoscută. Atunci când privim cu ochii fizici vedem un contur și nu forma însăși care cuprinde multe aspecte, unele active altele încă nu. O formă căreia nu îi percepem Esența nu poate fi înțeleasă, nu poate fi întrebuințată, etc.

În noi se manifestă diferit cele două aspecte. Una fiind mai activă la exterior ,,uitând” de cea interioară. Asta a produs diferențierea atât de dureroasă la nivelul uman, pentru că am acceptat ca fiind o condiție când de fapt era o condiționare.  

Atunci când o femeie va reprezenta pentru un bărbat toate femeile lumii, atunci când bărbatul vede într-o singură femeie toate femeile lumii, ei sunt un unic suflet pereche.

La fel și când o femeie va avea conștiința că bărbatul ei reprezintă toți bărbații lumii, atunci va fi regăsirea primordială a Unicei Perechi și separarea (fizică) dispare.


Separarea fizică este voalul care cade treptat de pe ochii sufletului pentru ca spiritul să strălucească. 

joi, 12 februarie 2015

Arhetipuri: feminin-masculinIn toate încercările de ,,a înțelege” trebuie să ținem seama de limitările senzoriale cu care nu putem să acționăm în lumi diferite ca frecvențe energetice.
În cunoașterea materiei din lumea înconjurătoare și a alcătuirii  trupului folosim unelte clare de cunoaștere prin care analizăm, comparăm, studiem. La fel și cu stările noastre psihice, ale sufletului, în funcție de dezvoltarea creierului.
 Cunoașterea asupra spiritului încă nu are o cale clară de cunoaștere fiind o percepție deocamdată, aplicând doar legități care nu au cum fi asemănătoare cu primele două, ceea ce derută.

 Văzul uman este una, cel sufletesc alta iar cel spiritual e de cu totul altă frecvență. A amesteca toate aceste ,,văzuturi” nu duce la nimic. Ochii fizici văd  forma exterioară, cei sufletești au percepția ,,amintirilor”, a impregnărilor energetice iar văzul spiritual percepe energiile formatoare care nu au polaritate (o frecvență adecvată va șterge amintirile din ceva – fie un inel, cană etc,  fie amintirile dintr-o ,,boală”. Dintr-un inel e simplu dar din boală trebuie ca omul să renunțe să le păstreze, ceea ce nu se întâmplă de obicei. Nu pe toate nivelurile ființei.). La fel și cu celelalte simțuri și simțiri care sunt doar porți deschise dinspre materie spre lumea energiei superioare. Formatoare.

Fiecare cultură, religie, grup spiritual a avut și are în modalitatea de prezentare, doar un aspect specific asupra cunoașterii. Zeița Hathor la egipteni, Inanna la sumerieni, Afrodita la greci, Venus la romani, arhanghelul Anael în tradițiile esoterice creștine. Fiecare are trăsături specifice și în funcție de necesitățile epocii respective. Și dacă este frumos, interesant (pentru unii) să fie cunoscute, nu toate, nu în totalitate sunt aplicabile acum. Suntem diferiți energo-informațional de cei de acum 1-5000 ani. Am parcurs drumul evoluției.

In trecerea noastră pământeană avem încarnări alternative bărbat femeie. Se poate să fie până la șapte încarnări succesive în una din aceste energii – dar foarte rar. Asta pentru a percepe foarte bine cele două energii – devenite întâi stări apoi ființe în aceste adâncuri energetice ale Creației creată prin Cuvânt.

 Doar polaritățile diferite se atrag. Dacă devin dualități opozabile intrând în lupte de supremație... asta e altceva! Femeia are energie pozitivă în interior, negativă la exterior. La bărbat este invers. Altminteri nu ar fi existat atracție. Nici la exterior nici înspre interior. Deocamdată le amestecăm: ne atrage exteriorul apoi când căutăm interiorul ... Nici nu știm când pășim din una în alta, sperăm să fie asemenea și nu facem efortul de a descoperi exact ceea ce dorim. Puteți acum, în secunda asta să ,,priviți” interiorul unei persoane dragi?! Veți vorbi de ,,calitățile” umane: bun, amabil, poate sâcâitor etc. Este suficient? Nu. Știința esoterică a păstrat această cunoaștere  iar noi, fiecare este o unică filă.

Pentru a se dezvolta și un corp fizic puternic educația inițiatică a fost mult diferită de ceea ce este acum. Se punea accent pe călirea severă a celor apți de a parcurge pașii inițierii. Și nu numai pe pământ. Se știe că multe entități au căzut sau au rămas în urmă și pe calea evoluției cerești.
Pentru ca frecvența joasă a energiei să devină ,,materie” puternică bărbații – entitățile energetice masculine - și-au dezvoltat puterea voinței, a forței.
Corpul lor, noua materie în formare, a fost supus unor încercări teribile. Erau aleși cei mai buni. La fel ca și ....acum! erau puși să îndure temperaturi foarte mari sau scăzute, durere, foame și sete. Prin treceri bruște de la o  extremă la alta. Vi se pare cunoscut?! Multora da, sunt convinsă. Gândiți-vă prin ce trecem acum. De asta și alegem încarnări succesive, pentru a cunoaște și puterea acestor căliri.

Erau lăsați în pădurile acelea uriașe și trebuiau să supraviețuiască. Rezistența viitorilor inițiați era testată rin ceea ce am numi acum obiecte de tortură. Pentru că Frica adâncirii în abisurile materiei nu trebuia să întunece percepțiile legăturii cu entitățile creatoare care supravegheau acest proces de învățare a supraviețuirii în noua casă.
Educația fetelor era diferită. Fenomenele naturale ale planetei trebuiau controlate. 
Stihiile atmosferice încă nu erau stabile. Trebuiau să stăpânească aceste vârtejuri de energii care puteau distruge totul. Iar ca să cunoști ceva, trebuie să fii tu însuți acel ceva, să îl trăiești în tine însăți și apoi să îl potolești. Sigur vei ști cum. Fără Frică, teamă. Trebuiau să trăiască acele stări și să le controleze. În mijlocul furtunii dacă ți-e frică, furtuna te domină. Înseamnă că frecvența energetică din ea este mai mare. Fetele învățau să depășească aceste frecvențe și să impună ritmul pe care îl voiau în manifestare. La început aceste învățături nu rămâneau în ceea ce noi numim acum ,,memorie”. De fapt așa s-a început formarea ei.

Asemănătoare cu ceea ce denumim ,,clarvedere” dar mult mai cuprinzătoare atunci. ,,Duhul” furtunii ne înfricoșează și acum. Este o imensă acumulare energetică pe care se spune că unii și-au amintit cum să o controleze. Sau cutremure sau alte...stihii.

Această cunoaștere, receptare a ritmurilor naturii este un dat/dar a energiei femine. Femeia ca entitate fiind prima care a învățat treptat prin recunoașterea și apoi memorarea acestor ritmuri, primele percepții care au dus la formarea perceptelor morale de mai târziu până în zilele noastre. Și a transmis-o urmașilor. Întâi fetelor apoi treptat și băieților. Așa au apărut primele preotese care păstrau învățăturile devenite sacre. ( inclusiv Zamolxe a cerut permisiunea Zeiței neamului de a transmite învățăturile primite și i s-a răspuns: scrie !!!).

 În urmă cu mai multe milenii, când vibraţiile planetei noastre aveau o frecvenţă ridicată, generată de nivelul global de conştiinţă a celor care  aleseseră să vină aici, apoi de aspiraţiile, gândurile şi sentimentele oamenilor, la diferite popoare,  ritualurile de iniţiere se realizau în momentul de Lună Plină, deoarece apogeul ciclului lunar, amplifică  receptivitatea faţă de vibraţiile superioare existente în aura Pământului, transmise de Planete, Galaxii…

Din multitudinea de entități venite la încarnare multe au rămas în urmă. Trebuiau ajutate. Alte entități au profitat apoi de cunoșterea dobândită. A început evoluția ...

Prima epocă de care ne amintim ,,istoric” a fost coordonată – condusă de femei, cunoscută ca și epoca matriarhatului. La nivel uman , bărbatul aproviziona grupul, apoi familia. Cutreiera ținuturile înconjurătoare. Femeile – așa cum se știe, rămâneau cu grija casei, a copiilor. 
Istoria prin arheologie monitorizează un aspect anume al evoluției, strict. Celelalte aspecte au fost ....ocultate, ele aparținând unui grup inițiatic care le-au păstrat. Din când în când unele au fost distribuite pentru a ajuta așa la evoluție, în funcție de multe.

Materia ( energia) cosmică din care a fost și este format încă trupul, inițial a fost aceeași. Diferențierea ( frecvențe energetice diferite) s-a produs pe parcursul timpurilor datorită atitudinilor devenite deprinderi.

Legătura fiecăruia cu Doamne – eterna prezență în care suntem cuprinși și din care suntem formați este  o imensă realitate. Învățăm să lăsăm Înalta energie să se manifeste prin noi, părtași fiind.

TU mă căutai mereu, eu din când în când. Statornicia Ta mă îndeamnă să mă las găsită pentru că iubirea este pretutindeni.


Foto: Rodin: Mâna lui Dumnezeu

miercuri, 11 februarie 2015

Planeta IubiriiFrumoasa noastră Planetă Mamă ! Cât de puțin te cunoaștem. 
Sunt multe discuții iscate despre energiile planetei, puținătatea informațiilor ne derută. Percepțiile sunt diferite și de aici o oarecare reținere: care este adevărul?!
Sunt trei zone ale pământului fiecare cu energia ei, specifică. Dacă ne acordăm la energia solului, ea ne apare ca fiind galbenă.
Energia radiată de Pământ, creată prin forța centrifugă, o vom percepe ca fiind răcoritoare, de culoare albastră.

Energia din interiorul Pământului ne apare ca roșie/portocalie. Magmă, foc incandescent. Mișcarea din interiorul  pământului, temperatura  diferită de cea a stratului de la suprafață
 Percepțiile por fi diferite depinzând de zona cu care intrăm în legătură. De stratul energetic cu care vrem să ne acordăm. Ca să nu dăm naștere la discuții contradictorii inutile.
Interiorul Pământului este asociat cu calitățile feminine profunde, expresia lui exterioară cu cele masculine.

Important să știm aceste aspecte ca să înțelem locul la care ne acordăm. Conform învățăturilor maeștrilor antici, femeia este mai caldă (yang) în interior decât bărbatul, fiind Yin în exterior. De ceva timp, în sec. XX, s-a descoperit că ovulul fertilizat are o mișcare de rotație similară cu cea a Planetei. Ovulele și energia Pământ/Lună fiind corelate în mod direct.
Bărbații au o energie yang, mai caldă în exteriorul corpului, profund în interior o energie yin, rece.

Trecem printr-o perioadă de autocunoaștere. Nu este ușoară, ba chiar dificilă. Motive sunt destule și multe. Autocunoașterea este ea însăși dureroasă și este/devine și singulară. Nu e ușor ca după ce înțelegi ceva să vezi că ....alții nu aplică. E o ironie, desigur dar și adevăr. In prezent avem mai multe probleme la care căutăm rezolvare decât vre-odată până acum. Bolile sunt tot mai complexe, afecțiunile psihice mai persistente. Comportamentul nostru este haotic, în derivă. Pentru o perioadă mai mare sau mai mică. Până învățăm ce înseamnă discernământul. De a accepta sau nu anumite comportamente, de a pleca sau rămâne într-un loc, de a spune da sau nu.

Cuvintele și gândurile sunt deja Puteri pe care le folosim conștient sau inconștient împotriva propriei persoane sau împotriva altora. De aceea e important să întelegem puterea lor mult crescută acum. A bârfi, a fi nemulțumit de cineva e ca și cum i-ai pune otravă în mâncare. Dacă persoana este curată vei primi imediat ceea ce ai dat. Hrănim așa și frumoasa planetă drept recunoștiință.


 Abundă tehnicile de vindecare. Sunt din ce în ce mai multe. Medicina se recunoaște nepunticioasă cu toate descoperirile științifice de anvergură. Banala răceală – atunci când temperatura ridicată anihilează microbii, iar toxinele sunt eliminate din organism printr-un proces natural de purificare a devenit o sursă de ,,luat medicamente”. Și așa înțelegem să revenim spre abilitățile naturale de vindecare ale organismului. Ne întoarcem și căutăm Sursa. Dar fiecare va trebui să facă asta, personal. 

sâmbătă, 7 februarie 2015

Mitul androginuluiSe știe că avem un corp eteric, de fapt dublul vital. De ce ,,dublu”? Pentru că este format în proporții diferite de cele două energii: masculină și feminină.
Femeia are corpul vital  la exterior din energie feminină, negativă, lunară, iar interior din energie masculină, solară.
Bărbatul are corpul vital la exterior din energie masculină, pozitivă, solară iar interiorul din energie feminină, lunară, negativă.
Așa cum doi magneți nu se atrag pozitiv cu pozitiv ci se resping, așa este și în lumea noastră.

Se spune că inițial cele două energii formau un Întreg = Androginul, care a fost separat. Însă acest Intreg conținea în Sine cele două energii dar nediferențiate. Ceea ce noi percepem acum ca fiind KI-ul. Prana, orgonul, chi, mana.... Androginul  are o polaritate anume doar în funcție de necesitate. Acolo unde era necesar  se completa lipsa energiei consumate sau dimpotrivă se îndepărta o energie în exces. Așa se ajutau două asemenea entități. Această acțiune a fost un început în diferențierea energiilor. Nu singurul. Ci este doar o idee despre ceea ce se poate realiza. Pentru că feminin și masculin au la nivele mai subtile o altă ,,consistență” decât bănuim, percepem în stadiul de cunoaștere de acum.

În fiecare din noi trebuie realizat întâi un echilibru energetic. Dar nu ca la farmacie, nu ca o rețetă, și nu 50 % cu 50%. Ci 30% una , 70% alta, sau 25 cu 75%... O proporție în funcție de necesar. Pentru că înveți  să  folosești energia personală și așa treptat devii conștient de cine ești. Treptat.

Fiecare bărbat trebuie să facă acum un efort de a-și înțelege energia feminină din interior. Energia explozivă, solară a folosit-o până acum pentru a acționa în afara sa. Iar acțiunile sale au urmările pe care le cunoaștem. S-a luptat, s-a bătut (la propriu) pentru a învinge.  Interiorul  - o mare necunoscută, un uriaș potențial. Știți cum este: dacă nu ești conștient de ceva acel ,,ceva” nu există. Iar când devii conștient înveți să ,,modelezi” prin propria voință. Sunt multe de învățat în această zonă.  Se spune că iubita, soția o vei alege după coordonatele energetice ale mamei. Fetele după ale taților. Pentru că este o energie deja cunoscută. E doar un posibil răspuns.

,,In spatele unui bărbat puternic se află întotdeauna  o femeie și mai puternică”. Femeia care l-a hrănit energetic, Sufletul. Bărbatul fiind Spiritul. Însă responsabilitatea folosirii energiei nu revine numai bărbatului ci fiind ,,izvorul”, și femeii. Sigur, faptul că rolul ei social a fost înlăturat până la limita cea mai de jos nu poate fi o unică scuză. Însă .... așa am învățat și unii și alții.  Asta trebuie să vedem nu numai dizarmoniile trecute. Au trecut oricum. Care este atitudinea acum ?! Ce ai învățat tu ca bărbat sau femeie ?!

Femeia învață acum să fie activă, solară. Deci folosește , conștient mai mult sau mai puțin, energia din interior. Numai că încă necunoscând bine uriașa energie care o determină la acțiune, s-a îndreptat tot spre exterior, să modeleze bunuri,situații materiale. Să aibă. Și așa posibilitatea de a continua prin acumulări materiale continuă spre nemulțumirea și separarea din ce în ce mai dureroasă.

Privește în tine ! Fiecare suntem unici. Așa cum sunt amprentele degetelor. Intâmplător?! Sigur că nu.
 O atenționare: bărbații au scris, scriu, cărțile din punctul lor de vedere, de percepție spiritual. Femeile ar trebui să fie atente cum preiau aceste învățuri din punctul de vedere masculin. Deci: atenție doamnelor !!!


Clocotul interior, forța interioară și femeia va trebui să învețe să și-l stăpânească. Așa cum a învățat tare demult. Când stătea în mijlocul furtunilor și trebuia să le potolească. Furtuni, stihii reale. Așa începea pregătirea celor care mai apoi au devenit preotese sacre.